ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย+หมื่น-6

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 9 0
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 7 8
17 มกราคม 2563 774 4 3
30 ธันวาคม 2562 541 0 1
16 ธันวาคม 2562 924 1 2
1 ธันวาคม 2562 522 2 1
16 พฤศจิกายน 2562 223 5 6
1 พฤศจิกายน 2562 375 1 0
16 ตุลาคม 2562 564 0 1
1 ตุลาคม 2562 197 6 7
16 กันยายน 2562 388 0 1
1 กันยายน 2562 787 7 8
16 สิงหาคม 2562 476 8 9
1 สิงหาคม 2562 006 5 6
15 กรกฎาคม 2562 765 5 6
1 กรกฎาคม 2562 647 6 7
16 มิถุนายน 2562 055 4 3
1 มิถุนายน 2562 461 6 7
16 พฤษภาคม 2562 526 4 5
2 พฤษภาคม 2562 324 2 3
16 เมษายน 2562 331 1 2
1 เมษายน 2562 767 4 5
16 มีนาคม 2562 628 2 1
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  43.48 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 69.57 % ถูก 16 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 47.62 % ถูก 20 จาก 42