ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+หน่วย-3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
2 พฤษภาคม 2563 ??? 6 7
16 มีนาคม 2563 446 0 1
1 มีนาคม 2563 938 1 2
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 2 3
17 มกราคม 2563 774 2 1
30 ธันวาคม 2562 541 0 1
16 ธันวาคม 2562 924 2 3
1 ธันวาคม 2562 522 7 8
16 พฤศจิกายน 2562 223 9 0
1 พฤศจิกายน 2562 375 3 4
16 ตุลาคม 2562 564 5 6
1 ตุลาคม 2562 197 5 6
16 กันยายน 2562 388 2 3
1 กันยายน 2562 787 8 9
16 สิงหาคม 2562 476 0 1
1 สิงหาคม 2562 006 1 2
15 กรกฎาคม 2562 765 7 8
1 กรกฎาคม 2562 647 6 7
16 มิถุนายน 2562 055 4 5
1 มิถุนายน 2562 461 5 6
16 พฤษภาคม 2562 526 2 3
2 พฤษภาคม 2562 324 2 1
16 เมษายน 2562 331 3 4
 ระดับความแม่นยำ  47.83 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42