2ตัว สูตร 3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : แสน+แสน+4

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
2 พฤษภาคม 2563 ??? 4 5
16 มีนาคม 2563 446 0 1
1 มีนาคม 2563 938 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 2 3
17 มกราคม 2563 774 4 5
30 ธันวาคม 2562 541 4 5
16 ธันวาคม 2562 924 2 3
1 ธันวาคม 2562 522 4 5
16 พฤศจิกายน 2562 223 2 3
1 พฤศจิกายน 2562 375 0 1
16 ตุลาคม 2562 564 6 7
1 ตุลาคม 2562 197 0 1
16 กันยายน 2562 388 8 9
1 กันยายน 2562 787 8 9
16 สิงหาคม 2562 476 0 1
1 สิงหาคม 2562 006 0 1
15 กรกฎาคม 2562 765 2 3
1 กรกฎาคม 2562 647 6 7
16 มิถุนายน 2562 055 4 5
1 มิถุนายน 2562 461 2 3
16 พฤษภาคม 2562 526 4 5
2 พฤษภาคม 2562 324 4 5
16 เมษายน 2562 331 6 7
 ระดับความแม่นยำ  56.52 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 73.91 % ถูก 17 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 50.00 % ถูก 21 จาก 42