หวยล็อค สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : แสน+สิบ+3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2563 ??? 1 2
1 กรกฎาคม 2563 258 4 5
16 มิถุนายน 2563 967 7 8
1 มิถุนายน 2563 567 2 3
1 เมษายน 2563 095 2 3
16 มีนาคม 2563 446 4 5
1 มีนาคม 2563 938 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 4 5
17 มกราคม 2563 774 2 3
30 ธันวาคม 2562 541 0 1
16 ธันวาคม 2562 924 9 0
1 ธันวาคม 2562 522 5 6
16 พฤศจิกายน 2562 223 9 0
1 พฤศจิกายน 2562 375 7 8
16 ตุลาคม 2562 564 8 9
1 ตุลาคม 2562 197 4 5
16 กันยายน 2562 388 8 9
1 กันยายน 2562 787 7 8
16 สิงหาคม 2562 476 6 7
1 สิงหาคม 2562 006 2 3
15 กรกฎาคม 2562 765 6 7
1 กรกฎาคม 2562 647 9 0
16 มิถุนายน 2562 055 4 5
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42