2ตัว สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : แสน+แสน+3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2563 ??? 9 0
1 กรกฎาคม 2563 258 3 4
16 มิถุนายน 2563 967 9 0
1 มิถุนายน 2563 567 3 4
1 เมษายน 2563 095 3 4
16 มีนาคม 2563 446 9 0
1 มีนาคม 2563 938 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 1 2
17 มกราคม 2563 774 3 4
30 ธันวาคม 2562 541 3 4
16 ธันวาคม 2562 924 1 2
1 ธันวาคม 2562 522 3 4
16 พฤศจิกายน 2562 223 1 2
1 พฤศจิกายน 2562 375 9 0
16 ตุลาคม 2562 564 5 6
1 ตุลาคม 2562 197 9 0
16 กันยายน 2562 388 7 8
1 กันยายน 2562 787 7 8
16 สิงหาคม 2562 476 9 0
1 สิงหาคม 2562 006 9 0
15 กรกฎาคม 2562 765 1 2
1 กรกฎาคม 2562 647 5 6
16 มิถุนายน 2562 055 3 4
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  52.17 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42