ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2563 ??? 5 6
1 เมษายน 2563 095 5 6
16 มีนาคม 2563 446 3 4
1 มีนาคม 2563 938 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 1 2
17 มกราคม 2563 774 5 6
30 ธันวาคม 2562 541 1 2
16 ธันวาคม 2562 924 1 2
1 ธันวาคม 2562 522 1 2
16 พฤศจิกายน 2562 223 1 2
1 พฤศจิกายน 2562 375 9 0
16 ตุลาคม 2562 564 5 6
1 ตุลาคม 2562 197 3 4
16 กันยายน 2562 388 3 4
1 กันยายน 2562 787 1 2
16 สิงหาคม 2562 476 7 8
1 สิงหาคม 2562 006 9 0
15 กรกฎาคม 2562 765 5 6
1 กรกฎาคม 2562 647 7 8
16 มิถุนายน 2562 055 9 0
1 มิถุนายน 2562 461 1 2
16 พฤษภาคม 2562 526 1 2
2 พฤษภาคม 2562 324 3 4
 ระดับความแม่นยำ  39.13 %  52.17 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 78.26 % ถูก 18 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 50.00 % ถูก 21 จาก 42