เลขวิ่ง สูตร 1

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+8

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2563 ?? 4 5
1 กรกฎาคม 2563 83 0 1
16 มิถุนายน 2563 64 2 3
1 มิถุนายน 2563 24 2 3
1 เมษายน 2563 22 2 3
16 มีนาคม 2563 77 6 7
1 มีนาคม 2563 98 6 7
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 8 9
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 0 1
17 มกราคม 2563 68 4 5
30 ธันวาคม 2562 81 6 7
16 ธันวาคม 2562 97 4 5
1 ธันวาคม 2562 81 4 5
16 พฤศจิกายน 2562 32 2 3
1 พฤศจิกายน 2562 79 0 1
16 ตุลาคม 2562 15 8 9
1 ตุลาคม 2562 59 4 5
16 กันยายน 2562 85 2 3
1 กันยายน 2562 20 4 5
16 สิงหาคม 2562 89 8 9
1 สิงหาคม 2562 58 4 5
15 กรกฎาคม 2562 88 4 5
1 กรกฎาคม 2562 86 2 3
16 มิถุนายน 2562 29 6 7
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42