3ตัว สูตร 4

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ+8

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2563 ?? 8 9
1 กรกฎาคม 2563 83 8 9
16 มิถุนายน 2563 64 8 9
1 มิถุนายน 2563 24 8 9
1 เมษายน 2563 22 8 9
16 มีนาคม 2563 77 8 9
1 มีนาคม 2563 98 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 8 9
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 8 9
17 มกราคม 2563 68 8 9
30 ธันวาคม 2562 81 8 9
16 ธันวาคม 2562 97 8 9
1 ธันวาคม 2562 81 8 9
16 พฤศจิกายน 2562 32 8 9
1 พฤศจิกายน 2562 79 8 9
16 ตุลาคม 2562 15 8 9
1 ตุลาคม 2562 59 8 9
16 กันยายน 2562 85 8 9
1 กันยายน 2562 20 8 9
16 สิงหาคม 2562 89 8 9
1 สิงหาคม 2562 58 8 9
15 กรกฎาคม 2562 88 8 9
1 กรกฎาคม 2562 86 8 9
16 มิถุนายน 2562 29 8 9
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42