สูตรเลขล็อคบน-ล่าง สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ+5

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2563 ?? 5 6
1 เมษายน 2563 22 5 6
16 มีนาคม 2563 77 5 6
1 มีนาคม 2563 98 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 5 6
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 5 6
17 มกราคม 2563 68 5 6
30 ธันวาคม 2562 81 5 6
16 ธันวาคม 2562 97 5 6
1 ธันวาคม 2562 81 5 6
16 พฤศจิกายน 2562 32 5 6
1 พฤศจิกายน 2562 79 5 6
16 ตุลาคม 2562 15 5 6
1 ตุลาคม 2562 59 5 6
16 กันยายน 2562 85 5 6
1 กันยายน 2562 20 5 6
16 สิงหาคม 2562 89 5 6
1 สิงหาคม 2562 58 5 6
15 กรกฎาคม 2562 88 5 6
1 กรกฎาคม 2562 86 5 6
16 มิถุนายน 2562 29 5 6
1 มิถุนายน 2562 46 5 6
16 พฤษภาคม 2562 71 5 6
2 พฤษภาคม 2562 25 5 6
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42