ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ?? 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 4 5
17 มกราคม 2563 68 8 9
30 ธันวาคม 2562 81 0 1
16 ธันวาคม 2562 97 8 9
1 ธันวาคม 2562 81 8 9
16 พฤศจิกายน 2562 32 6 7
1 พฤศจิกายน 2562 79 4 5
16 ตุลาคม 2562 15 2 3
1 ตุลาคม 2562 59 8 9
16 กันยายน 2562 85 6 7
1 กันยายน 2562 20 8 9
16 สิงหาคม 2562 89 2 3
1 สิงหาคม 2562 58 8 9
15 กรกฎาคม 2562 88 8 9
1 กรกฎาคม 2562 86 6 7
16 มิถุนายน 2562 29 0 1
1 มิถุนายน 2562 46 6 7
16 พฤษภาคม 2562 71 6 7
2 พฤษภาคม 2562 25 6 7
16 เมษายน 2562 23 2 3
1 เมษายน 2562 52 4 5
16 มีนาคม 2562 64 4 5
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42