ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-+9

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2563 ?? 7 8
1 กรกฎาคม 2563 83 5 6
16 มิถุนายน 2563 64 1 2
1 มิถุนายน 2563 24 1 2
1 เมษายน 2563 22 6 7
16 มีนาคม 2563 77 8 9
1 มีนาคม 2563 98 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 9 0
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 5 6
17 มกราคม 2563 68 7 8
30 ธันวาคม 2562 81 8 9
16 ธันวาคม 2562 97 7 8
1 ธันวาคม 2562 81 2 3
16 พฤศจิกายน 2562 32 6 7
1 พฤศจิกายน 2562 79 0 1
16 ตุลาคม 2562 15 4 5
1 ตุลาคม 2562 59 7 8
16 กันยายน 2562 85 1 2
1 กันยายน 2562 20 7 8
16 สิงหาคม 2562 89 4 5
1 สิงหาคม 2562 58 7 8
15 กรกฎาคม 2562 88 7 8
1 กรกฎาคม 2562 86 1 2
16 มิถุนายน 2562 29 3 4
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42