วิ่งล่างตัวเดียว

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+6

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2563 ?? 0 1
1 เมษายน 2563 22 0 1
16 มีนาคม 2563 77 3 4
1 มีนาคม 2563 98 9 0
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 0 1
17 มกราคม 2563 68 5 6
30 ธันวาคม 2562 81 2 3
16 ธันวาคม 2562 97 5 6
1 ธันวาคม 2562 81 1 2
16 พฤศจิกายน 2562 32 2 3
1 พฤศจิกายน 2562 79 2 3
16 ตุลาคม 2562 15 0 1
1 ตุลาคม 2562 59 9 0
16 กันยายน 2562 85 8 9
1 กันยายน 2562 20 3 4
16 สิงหาคม 2562 89 9 0
1 สิงหาคม 2562 58 2 3
15 กรกฎาคม 2562 88 0 1
1 กรกฎาคม 2562 86 7 8
16 มิถุนายน 2562 29 6 7
1 มิถุนายน 2562 46 4 5
16 พฤษภาคม 2562 71 3 4
2 พฤษภาคม 2562 25 1 2
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42