ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-หน่วย-6

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
2 พฤษภาคม 2563 ?? 6 5
16 มีนาคม 2563 77 6 5
1 มีนาคม 2563 98 6 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 6 5
17 มกราคม 2563 68 6 5
30 ธันวาคม 2562 81 6 5
16 ธันวาคม 2562 97 6 5
1 ธันวาคม 2562 81 6 5
16 พฤศจิกายน 2562 32 6 5
1 พฤศจิกายน 2562 79 6 5
16 ตุลาคม 2562 15 6 5
1 ตุลาคม 2562 59 6 5
16 กันยายน 2562 85 6 5
1 กันยายน 2562 20 6 5
16 สิงหาคม 2562 89 6 5
1 สิงหาคม 2562 58 6 5
15 กรกฎาคม 2562 88 6 5
1 กรกฎาคม 2562 86 6 5
16 มิถุนายน 2562 29 6 5
1 มิถุนายน 2562 46 6 5
16 พฤษภาคม 2562 71 6 5
2 พฤษภาคม 2562 25 6 5
16 เมษายน 2562 23 6 5
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42