ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-สิบ-3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2563 ?? 8 7
1 กรกฎาคม 2563 83 5 4
16 มิถุนายน 2563 64 1 0
1 มิถุนายน 2563 24 3 2
1 เมษายน 2563 22 3 2
16 มีนาคม 2563 77 4 3
1 มีนาคม 2563 98 8 7
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 1 0
17 มกราคม 2563 68 0 9
30 ธันวาคม 2562 81 5 4
16 ธันวาคม 2562 97 0 9
1 ธันวาคม 2562 81 4 3
16 พฤศจิกายน 2562 32 1 0
1 พฤศจิกายน 2562 79 1 2
16 ตุลาคม 2562 15 1 2
1 ตุลาคม 2562 59 6 5
16 กันยายน 2562 85 5 4
1 กันยายน 2562 20 2 1
16 สิงหาคม 2562 89 0 1
1 สิงหาคม 2562 58 3 2
15 กรกฎาคม 2562 88 5 4
1 กรกฎาคม 2562 86 4 5
16 มิถุนายน 2562 29 1 0
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42