ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-สิบ-

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2563 ?? 0 1
1 เมษายน 2563 22 0 1
16 มีนาคม 2563 77 1 0
1 มีนาคม 2563 98 5 4
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 6 7
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 2 3
17 มกราคม 2563 68 7 6
30 ธันวาคม 2562 81 2 1
16 ธันวาคม 2562 97 7 6
1 ธันวาคม 2562 81 1 0
16 พฤศจิกายน 2562 32 2 3
1 พฤศจิกายน 2562 79 4 5
16 ตุลาคม 2562 15 4 5
1 ตุลาคม 2562 59 3 2
16 กันยายน 2562 85 2 1
1 กันยายน 2562 20 1 2
16 สิงหาคม 2562 89 3 4
1 สิงหาคม 2562 58 0 1
15 กรกฎาคม 2562 88 2 1
1 กรกฎาคม 2562 86 7 8
16 มิถุนายน 2562 29 2 3
1 มิถุนายน 2562 46 6 5
16 พฤษภาคม 2562 71 3 4
2 พฤษภาคม 2562 25 1 2
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42