เลขวิ่ง สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+9

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
2 พฤษภาคม 2563 ?? 3 4
16 มีนาคม 2563 77 7 8
1 มีนาคม 2563 98 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 9 0
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 1 2
17 มกราคม 2563 68 5 6
30 ธันวาคม 2562 81 7 8
16 ธันวาคม 2562 97 5 6
1 ธันวาคม 2562 81 5 6
16 พฤศจิกายน 2562 32 3 4
1 พฤศจิกายน 2562 79 1 2
16 ตุลาคม 2562 15 9 0
1 ตุลาคม 2562 59 5 6
16 กันยายน 2562 85 3 4
1 กันยายน 2562 20 5 6
16 สิงหาคม 2562 89 9 0
1 สิงหาคม 2562 58 5 6
15 กรกฎาคม 2562 88 5 6
1 กรกฎาคม 2562 86 3 4
16 มิถุนายน 2562 29 7 8
1 มิถุนายน 2562 46 3 4
16 พฤษภาคม 2562 71 3 4
2 พฤษภาคม 2562 25 3 4
16 เมษายน 2562 23 9 0
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42