ทำนายเลขวิ่งบน-ล่าง
26 กุมภาพันธ์ 2563
...รอผลทำนาย...
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
25 กุมภาพันธ์ 2563 376 76 91 0, 9 ,
24 กุมภาพันธ์ 2563 609 09 06 7, 8,
23 กุมภาพันธ์ 2563 144 44 04 3, 4 ,
22 กุมภาพันธ์ 2563 647 47 40 4 , 5,
21 กุมภาพันธ์ 2563 089 89 41 4 , 5,
20 กุมภาพันธ์ 2563 204 04 61 6 , 7,
19 กุมภาพันธ์ 2563 398 98 53 6, 7,
18 กุมภาพันธ์ 2563 616 16 33 0, 9,
17 กุมภาพันธ์ 2563 817 17 56 5 , 6 ,
16 กุมภาพันธ์ 2563 776 76 32 0, 9,
15 กุมภาพันธ์ 2563 417 17 46 5, 6 ,
14 กุมภาพันธ์ 2563 855 55 02 1, 2 ,
13 กุมภาพันธ์ 2563 232 32 08 0 , 1,
12 กุมภาพันธ์ 2563 747 47 97 5, 6,
11 กุมภาพันธ์ 2563 696 96 52 0, 9 ,
10 กุมภาพันธ์ 2563 045 45 06 6 , 7,
9 กุมภาพันธ์ 2563 347 47 43 5, 6,
8 กุมภาพันธ์ 2563 191 91 12 0, 1 ,
7 กุมภาพันธ์ 2563 973 73 07 1, 2,
6 กุมภาพันธ์ 2563 275 75 68 3, 4,
5 กุมภาพันธ์ 2563 615 15 40 2, 3,
4 กุมภาพันธ์ 2563 410 10 99 1 , 2,
3 กุมภาพันธ์ 2563 107 07 78 1 , 2,
2 กุมภาพันธ์ 2563 434 34 18 6, 7,
1 กุมภาพันธ์ 2563 130 30 85 5 , 6,
31 มกราคม 2563 715 15 64 3, 4 ,
30 มกราคม 2563 712 12 92 4, 5,
29 มกราคม 2563 389 89 83 6, 7,
28 มกราคม 2563 940 40 95 7, 8,
23 มกราคม 2563 875 75 36 4, 5 ,
22 มกราคม 2563 449 49 83 8 , 9 ,
21 มกราคม 2563 897 97 47 0, 1,
20 มกราคม 2563 850 50 59 8 , 9 ,
19 มกราคม 2563 921 21 37 0, 9 ,
18 มกราคม 2563 706 06 18 8 , 9,
17 มกราคม 2563 571 71 97 5 , 6,
16 มกราคม 2563 782 82 94 0, 9 ,
15 มกราคม 2563 710 10 88 6, 7 ,
14 มกราคม 2563 164 64 35 0, 1 ,
13 มกราคม 2563 244 44 59 7, 8,
12 มกราคม 2563 880 80 46 0 , 1,
11 มกราคม 2563 658 58 09 0 , 1,
10 มกราคม 2563 396 96 49 1, 2,
9 มกราคม 2563 574 74 90 3, 4 ,
8 มกราคม 2563 804 04 32 6, 7,
7 มกราคม 2563 954 54 95 7, 8,
6 มกราคม 2563 012 12 16 2 , 3,
5 มกราคม 2563 721 21 81 0, 1 ,
4 มกราคม 2563 949 49 19 2, 3,
3 มกราคม 2563 143 43 01 0 , 1 ,
2 มกราคม 2563 604 04 09 2, 3,
1 มกราคม 2563 905 05 51 3, 4,
31 ธันวาคม 2562 908 08 02 0 , 9 ,
30 ธันวาคม 2562 988 88 68 1, 2,
29 ธันวาคม 2562 701 01 60 1 , 2,
28 ธันวาคม 2562 201 01 00 0 , 9,
27 ธันวาคม 2562 477 77 08 0 , 1,
26 ธันวาคม 2562 939 39 89 1, 2,
25 ธันวาคม 2562 181 81 30 7, 8 ,
24 ธันวาคม 2562 726 26 16 6 , 7 ,