2ตัว สูตร 1

ย้อนกลับ

สูตรหวยฮานอย

43

สิบ=4,หน่วย=3

คุณใช้สูตร :

เปรียบเทียบย้อนหลัง

หวยฮานอย ออกทุกวัน

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2563 ??  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 43  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 19  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 กุมภาพันธ์ 2563 04  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2563 40  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 53  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 33  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 56  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2563 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 02  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 08  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 97  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 52  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2563 43  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2563 12  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 07  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 68  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 40  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ-หน่วย+4 12 14 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+2 13 13 ดูสูตรนี้
-หน่วย-3 12 12 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+2 11 12 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+5 11 12 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+2 11 12 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-7 10 11 ดูสูตรนี้
++ 10 10 ดูสูตรนี้
-- 10 10 ดูสูตรนี้
-+ 10 10 ดูสูตรนี้