สูตรหวยฮานอย-บน

ย้อนกลับ

สูตรหวยฮานอย

26422

พัน=6,ร้อย=4,สิบ=2,หน่วย=2

คุณใช้สูตร :

สูตรหวยฮานอย-บน ย้อนหลัง

หวยฮานอย ออกทุกวัน

ประจำงวด 5 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2563 ????? ???  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 26422 422  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 23146 146  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 37376 376  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 91609 609  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 กุมภาพันธ์ 2563 36144 144  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2563 37647 647  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 36089 089  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 22204 204  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 90398 398  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 06616 616  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 99817 817  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 00776 776  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2563 47417 417  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 51855 855  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 54232 232  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 19747 747  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 07696 696  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 96045 045  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2563 60347 347  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2563 22191 191  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 14973 973  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 26275 275  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 97615 615  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

20 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หมื่น+หมื่น+7 17 19
พัน+สิบ- 16 19
หน่วย+หมื่น+1 16 19
สิบ+พัน+ 16 19
หมื่น+หน่วย+1 16 19
ร้อย+หน่วย+1 16 19
พัน+สิบ+ 16 19
หน่วย+ร้อย+1 16 19
หมื่น++7 15 18
พัน-สิบ+7 15 18