28 กุมภาพันธ์ 2563

...รอผลทำนาย...

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
27 กุมภาพันธ์ 2563 บน,ล่าง
23, 24, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 56, 22,43
26 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 06, 12, 16, 26, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 52, 56, 46,19
25 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 03, 04, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 90, 92, 93, 94, 76,91
24 กุมภาพันธ์ 2563
20, 23, 24, 29, 30, 34, 39, 40, 49, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 89, 09,06
23 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 09, 12, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 49, 44,04
22 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 12, 41, 42, 45, 50, 51, 52, 47,40
21 กุมภาพันธ์ 2563
23, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 62, 63, 89,41
20 กุมภาพันธ์ 2563
23, 24, 34, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 04,61
19 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 12, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 98,53
18 กุมภาพันธ์ 2563
02, 03, 04, 06, 07, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 46, 47, 67, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 16,33
17 กุมภาพันธ์ 2563
01, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 80, 81, 89, 90, 91, 17,56
16 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 05, 06, 12, 15, 16, 25, 26, 56, 90, 91, 92, 95, 96, 76,32
15 กุมภาพันธ์ 2563
23, 24, 27, 28, 34, 37, 38, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 67, 68, 78, 17,46
14 กุมภาพันธ์ 2563
12, 13, 14, 23, 24, 34, 55,02
13 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 05, 12, 15, 25, 32,08
12 กุมภาพันธ์ 2563
23, 24, 34, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 47,97
11 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 03, 04, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 90, 91, 92, 93, 94, 96,52
10 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 03, 12, 13, 23, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 45,06
9 กุมภาพันธ์ 2563
48, 49, 54, 56, 58, 59, 64, 68, 69, 89, 47,43
8 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 03, 04, 13, 14, 23, 24, 34, 91,12
7 กุมภาพันธ์ 2563
10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 40, 45, 46, 49, 50, 56, 59, 60, 69, 90, 73,07
6 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 09, 12, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 49, 75,68
5 กุมภาพันธ์ 2563
01, 14, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 15,40
4 กุมภาพันธ์ 2563
12, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 60, 67, 68, 70, 78, 80, 10,99
3 กุมภาพันธ์ 2563
12, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 45, 46, 56, 07,78
2 กุมภาพันธ์ 2563
01, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 80, 89, 90, 91, 34,18
1 กุมภาพันธ์ 2563
47, 48, 54, 56, 57, 64, 67, 68, 78, 30,85
31 มกราคม 2563
01, 02, 08, 09, 12, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 89, 15,64
30 มกราคม 2563
01, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 80, 81, 89, 90, 91, 12,92
29 มกราคม 2563
01, 02, 03, 12, 13, 23, 60, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 89,83
28 มกราคม 2563
01, 06, 16, 70, 71, 76, 78, 79, 80, 81, 86, 89, 90, 91, 96, 40,95
23 มกราคม 2563
01, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 80, 81, 89, 90, 91, 75,36
22 มกราคม 2563
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 49,83
21 มกราคม 2563
01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45, 97,47
20 มกราคม 2563
01, 07, 17, 80, 81, 87, 89, 90, 91, 97, 50,59
19 มกราคม 2563
04, 05, 06, 07, 45, 46, 47, 56, 57, 67, 90, 94, 95, 96, 97, 21,37
18 มกราคม 2563
01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 06,18
17 มกราคม 2563
01, 02, 03, 12, 13, 23, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 71,97
16 มกราคม 2563
01, 03, 04, 08, 13, 14, 34, 81, 83, 84, 90, 91, 93, 98, 82,94
15 มกราคม 2563
05, 15, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 89, 90, 91, 95, 10,88
14 มกราคม 2563
01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 45, 64,35
13 มกราคม 2563
01, 02, 03, 12, 13, 23, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 44,59
12 มกราคม 2563
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 47, 56, 57, 67, 80,46
11 มกราคม 2563
01, 02, 03, 12, 13, 23, 58,09
10 มกราคม 2563
03, 06, 07, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 36, 37, 67, 96,49
9 มกราคม 2563
01, 02, 12, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 80, 81, 82, 89, 91, 92, 74,90
8 มกราคม 2563
01, 02, 03, 12, 13, 60, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 04,32
7 มกราคม 2563
46, 56, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 86, 54,95
6 มกราคม 2563
01, 06, 07, 17, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 67, 80, 81, 86, 87, 89, 90, 91, 96, 97, 12,16
5 มกราคม 2563
01, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 67, 68, 78, 21,81
4 มกราคม 2563
23, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 45, 48, 58, 59, 89, 49,19
3 มกราคม 2563
02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 56, 57, 67, 43,01
2 มกราคม 2563
23, 24, 25, 34, 35, 45, 04,09
1 มกราคม 2563
20, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 45, 49, 59, 90, 05,51
31 ธันวาคม 2562
01, 04, 05, 06, 07, 12, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 67, 71, 72, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 08,02
30 ธันวาคม 2562
12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 43, 45, 46, 47, 53, 56, 57, 63, 67, 73, 88,68
29 ธันวาคม 2562
12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 45, 47, 48, 57, 58, 78, 01,60
28 ธันวาคม 2562
02, 03, 04, 05, 06, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 01,00
27 ธันวาคม 2562
01, 04, 05, 09, 14, 15, 18, 19, 45, 84, 85, 89, 94, 95, 77,08
26 ธันวาคม 2562
10, 12, 18, 19, 20, 28, 29, 80, 90, 39,89

28 กุมภาพันธ์ 2563

...รอผลทำนาย...

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
27 กุมภาพันธ์ 2563 บน,ล่าง
45, 74, 75, 78, 84, 85, 22,43
26 กุมภาพันธ์ 2563
40, 45, 47, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 67, 69, 70, 79, 90, 46,19
25 กุมภาพันธ์ 2563
60, 70, 80, 86, 87, 89, 90, 96, 97, 76,91
24 กุมภาพันธ์ 2563
34, 73, 74, 78, 83, 84, 09,06
23 กุมภาพันธ์ 2563
34, 73, 74, 78, 83, 84, 44,04
22 กุมภาพันธ์ 2563
14, 15, 17, 18, 45, 48, 57, 58, 78, 47,40
21 กุมภาพันธ์ 2563
13, 34, 89,41
20 กุมภาพันธ์ 2563
03, 34, 90, 93, 94, 04,61
19 กุมภาพันธ์ 2563
06, 07, 67, 90, 96, 97, 98,53
18 กุมภาพันธ์ 2563
06, 07, 67, 90, 96, 97, 16,33
17 กุมภาพันธ์ 2563
05, 06, 90, 95, 96, 17,56
16 กุมภาพันธ์ 2563
54, 56, 57, 64, 74, 76,32
15 กุมภาพันธ์ 2563
01, 05, 06, 07, 15, 16, 56, 57, 67, 17,46
14 กุมภาพันธ์ 2563
01, 08, 09, 18, 19, 89, 55,02
13 กุมภาพันธ์ 2563
10, 16, 17, 18, 19, 60, 67, 70, 86, 87, 89, 90, 96, 97, 32,08
12 กุมภาพันธ์ 2563
01, 08, 09, 18, 19, 89, 47,97
11 กุมภาพันธ์ 2563
10, 18, 19, 80, 89, 90, 96,52
10 กุมภาพันธ์ 2563
02, 03, 10, 12, 13, 18, 19, 23, 80, 82, 83, 89, 90, 92, 93, 45,06
9 กุมภาพันธ์ 2563
12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 35, 45, 82, 83, 84, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 47,43
8 กุมภาพันธ์ 2563
13, 14, 15, 18, 23, 42, 43, 45, 52, 53, 82, 83, 84, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 91,12
7 กุมภาพันธ์ 2563
23, 28, 29, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 89, 73,07
6 กุมภาพันธ์ 2563
12, 41, 42, 45, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 81, 82, 89, 91, 92, 75,68
5 กุมภาพันธ์ 2563
12, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 34, 35, 45, 82, 83, 84, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 15,40
4 กุมภาพันธ์ 2563
12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 42, 43, 45, 52, 53, 82, 83, 84, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 10,99
3 กุมภาพันธ์ 2563
16, 17, 18, 19, 76, 86, 89, 96, 97, 07,78
2 กุมภาพันธ์ 2563
12, 13, 19, 23, 82, 83, 89, 92, 93, 34,18
1 กุมภาพันธ์ 2563
10, 18, 19, 80, 89, 90, 30,85
31 มกราคม 2563
10, 18, 19, 80, 89, 90, 15,64
30 มกราคม 2563
10, 18, 19, 80, 89, 90, 12,92
29 มกราคม 2563
17, 18, 19, 87, 97, 89,83
28 มกราคม 2563
17, 18, 19, 87, 89, 97, 40,95
23 มกราคม 2563
15, 16, 17, 65, 67, 75,36
22 มกราคม 2563
09, 10, 19, 49,83
21 มกราคม 2563
17, 18, 19, 87, 89, 97,47
20 มกราคม 2563
13, 14, 15, 16, 17, 43, 45, 46, 47, 53, 56, 57, 63, 67, 73, 50,59
19 มกราคม 2563
01, 07, 08, 09, 17, 18, 19, 78, 97, 98, 21,37